Teorik Sınav

TEORİK SINAV HAKKINDA TÜM BİLGİLER

Motorlu taşıtlar sürücü adayları teorik sınavları; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde yapılmakta ve sınavlar sabah saat 11.00’de başlayıp, tek oturum yapılmaktadır.

Kimlik kontrollerinin ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adayların en geç 10.30’da sınava girecekleri binada hazır bulunmaları zorunludur. Sınav başlama saati olan 11.00 den sonra hiçbir aday kesinlikle sınava alınmayacaktır.

Adaylar kendi sıra numarasında ve aynı hizada oturacaklardır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra, salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara hatırlatacak ve adayların cevap kağıtlarını dağıtacaktır.

Adaylar, cevap kâğıtlarındaki bilgilerin kendilerine ait olup olmadığını mutlaka kontrol edecekler; kendilerine ait değilse, değiştirilmesi için salon başkanına başvuracaklardır. Salon görevlileri test kitapçıklarını dağıttıktan sonra adaylar; test kitapçıklarının üzerindeki ilgili yerleri dolduracaklar, test kitapçığının sayfalarında eksik veya hatalı baskı olup olmadığını, sayfa numaralarını kontrol edeceklerdir. Eksik ve hatalı sayfa olduğunu saptadıklarında değiştirilmesi için salon başkanına başvuracaklardır.

Sınav başladıktan sonra 1 saat dolana kadar sınav salonunu terk etmeleri yasaktır.

ADAYLAR SINAVA GİRERKEN YANLARINDA NELER BULUNDURACAKLARDIR?

A) Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi ile birlikte nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesinden birini ki bunlar soğuk damgalı olmalıdır.(Kurumların kimlik kartları, sigorta kartı, evlenme cüzdanı v.b. kimlikler kabul edilmez.)

B) En az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem,

C) Kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi

INAV ESNASINDA VE SINAV SONUNDA NELER TESLİM EDİLECEKTİR?

Adaylar, Sınava Giriş Belgesi ile birlikte nüfus cüzdanı, (pasaport veya sürücü belgesi) ve sınav yeri belgesini sınav süresince sıranın üzerinde bulunduracaklardır. Salon görevlileri adayların tek tek kimlik kontrollerini yapacaklardır.

Adaylar, sınav bitiminde soru kitapçığı ile cevap kâğıdını mutlaka salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama tutanağını imzalayacaklardır. Adaylar, isterlerse salon görevlilerinin sınav evrakını, güvenlik torbasına koymalarını ve ağzını yapıştırmalarını izleyebilirler.

Salon görevlileri, cevap kâğıtları, test kitapçıklarını sıraların üzerine bırakılmasını isteyebilirler. Bu durum, adayın cevap kâğıdının sıranın üzerinden yere düşüp unutulmasına sebep olabilir. Bu nedenle adaylar, cevap kâğıdını ve soru kitapçığını doğrudan, salon görevlilerine teslim edeceklerdir.

Her salona ait sınav evrakı, salon görevlilerince toplanarak güvenlik poşetine konulup kapatıldıktan sonra bina sınav komisyonuna teslim edilir. Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen güvenlik poşetlerini ait oldukları özel kutulara koyarak seri numaralı kilitler ile kapatır ve görevli kuryelere tutanakla teslim eder.

 

SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK VE NE KADAR SÜRE VERİLECEKTİR?

Herhangi bir sertifika sınıfından sınava girecekler; 23 Trafik, 9 Araç Bilgisi ve 12 İlk Yardım ve 6 Trafik Adabı sorusu olmak üzere toplam 50 sorudan 60 dakikalık bir sınava tabi tutulur.

GEÇMEK İÇİN EN AZ KAÇ SORU BİLMEK GEREKLİDİR?

Toplam 50 sorudan en az 35 soruyu doğru cevaplayan adaylar 70 ve üzeri not alarak direksiyon sınavına girmeye hak kazanırlar. Yanlışlar doğruları götürmemektedir. Boş soru bırakmayınız.

Uyarı :

Herhangi bir sertifika sınıfına sahip olup başka bir sertifika sınıfı ehliyet almak isteyen adaylar sadece direksiyon sınavına tabii tutulur. (Yazılı sınavdan muaftırlar.)

sinav

Hangi soruyu cevaplandırıyorsanız, cevap kağıdında bu sorunun numarasını bularak, size göre doğru olan seçeneği kodlayınız.

Yanlış kodlamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.

Soru sayısı ve sınav süresi test kitapçığının ön kapağında bulunmaktadır. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır.

Çift işaretlenmiş cevaplar yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır.

Sınav süresince cevap kâğıdınızın başkalarınca görülmesine izin vermeyiniz. Başkasının kâğıdına bakmayınız. Bilgisayar ortamında kopya analizi yapılacağından, ikili ve toplu kopya çektiği anlaşılan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

Sorulara verdiğiniz cevapları herhangi bir şekilde almanız yasaktır. Bu kurala uymayanların sınavı geçersiz sayılacaktır.

Sınavınız bittiğinde cevap kâğıdını ve test kitapçığını sıranın üzerinde kesinlikle bırakmayınız.Bunları salon görevlilerine teslim ederek, salon aday yoklama listesinde adınızın karşısındaki ilgili sütunu imzalayınız.

SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?

Sınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Adaylar, bu adrese girerek Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınav Sonuçları linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, TC. kimlik numarasını veya adını soyadını girerek öğrenebileceklerdir.

SINAV ESNASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR!

Test kitapçığınızı kontrol ederek; eksik veya baskı hatası var ise salon görevlilerinden değiştirilmesini isteyiniz.

Cevap kağıdı üzerine yapacağınız işaretlemeleri sadece kurşun kalemle yapınız.

Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı gibi bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz. Bilgilerinizde hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutulmasını isteyiniz.

Adınıza düzenlenmiş cevap kağıdı bulunmuyorsa veya cevap kağıdınız kullanılamayacak şekilde bozuksa, size verilecek olan yedek cevap kağıdına, kimliğinizle ilgili bilgileri ve sertifika türünü salon başkanının açıklamalarına göre yazınız.

Yanınızda; karalama kâğıdı, ders notları, telsiz, çağrı cihazı, cep telefonu, radyo araçları getirmeyiniz. Bu araçlarla sınava alınmayacağınız gibi bu araçların sınav anında yanınızda bulunduğunun tespiti halinde sınav kurallarını ihlal ettiğinizden dolayı sınavınız geçersiz sayılacaktır.

Cevap kâğıdınızdaki imza bölümünü imzalayınız. Cevap kâğıdı üzerindeki bilgilerde elle düzeltme yapmayınız. Bir hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutmalarını sağlayınız.

Cevap kağıdında bulunan “bu bölüme dokunmayınız” bölümüne hiçbir şekilde işaretleme yapmayınız. Cevapladığınız derse ait sütunda ilgili soru numarasını bulup uygun seçeneği kodlayınız.

Her sürücü belgesi türünün K, L, M, N olmak üzere 4 kitapçığı mevcuttur.

Uyarı:

K, L, M, N kitapçıklarındaki soruların tamamı aynı olmakla birlikte soruların ve şıkların yerleri değişmektedir.

Cevap kağıdında kodlanmış olan kitapçık türü ile size verilen kitapçık türünün aynı olup olmadığını kontrol ediniz, aynı değilse salon görevlilerinden kitapçığınızın değiştirilmesini isteyiniz.

Cevaplarınızı, test kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdındaki ilgili bölümü bularak işaretleyiniz.

UYARI :

Soru kitapçığındaki soruların tamamı çoktan seçmeli tipte sorulardır.

Her soru için 4 farklı seçenek verilmiş olup, bunlardan yalnızca 1 tanesi doğru cevaptır.

Adayın yapacağı iş, her sorunun doğru cevabını bularak cevap kâğıdına işaretlemekten ibarettir.

Cevaplar işaretlenirken yumuşak uçlu kurşun kalem kullanılması, cevap kâğıdında ayrılan yerin dışarıya taşırılmadan karalanıp doldurulması gerekmektedir.

Bir soru için birden çok cevap verilmiş ise, o soruya verilen cevap yanlış sayılır. Bir soruya verilen cevabın değiştirilebilmesi için yanlış konulmuş işaretin temiz bir şekilde silinmesi gerekir.

Cevap kâğıdını okuyan optik okuyucu iyi silinmemiş işareti de okuyabilir ve bir soruya birden çok cevap verildiğini kabul ederek cevabınızı yanlış cevap olarak sayabilir. Bu nedenle yumuşak uçlu kurşun kalem ve kaliteli bir silgi kullanmaya özellikle dikkat edilmelidir.

Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar, cevap kâğıdına işaretlenmediği takdirde işleme alınmaz.

Sınavda bilmediğiniz soru varsa boş bırakmayıp, en mantığınıza yatan şıkı atınız. Yanlışların doğruları götürme durumu söz konusu değildir.

skrotbil